Öğrenebileceğiniz Sıklıkla Kullanılan İfadeler
Öğrenebileceğiniz Sıklıkla Kullanılan İfadeler
İngilizceyi daha doğal ve akışkan konuşmak için bu ifadeleri kullanabilirsiniz!
İngilizce İfade Anlamı Kullanım Alanları
What’s up? / What is up? Naber? / Ne haber?) Nasılsın / ne var ne yok? anlamında kullanılan informal bir kalıptır. Formal konuşmalarda kullanılmaz.
Don’t get me wrong! Beni yanlış anlama! Get wrong birebir çeviride yanlış almak olarak karşımıza çıksa da, kalıp olarak yanlış anlamak anlamında kullanılmaktadır.
Lets get to the point! Sonuca / sadede gelelim! Point kelimesi nokta anlamına gelmektedir, get to somewhere, bir yere gelmek anlamındadır. Get to the point ise, noktaya gelmek, sonuca gelmek, sadede gelmek anlamındadır.
I am broke! Hiç param yok! Birebir çeviride 'ben kırıldım' gibi bir anlam ile karşılaşsak da, I am broke ifadesi, paranın olmaması anlamında kullanılan bir ifadedir.
Let’s go! Haydi! / Haydi gidelim! Motivasyon verme, harekete geçirme gibi durumlarda özellikle kullanılan bu ifade, haydi ve haydi gidelim gibi anlamları vermek amacı ile kullanılmaktadır.
Are you kidding? Şaka mı yapıyorsun? Bu ifade, inanması zor durumlarda, şaşkınlık, kızgınlık gibi duyguları vermek amacı ile kullanılabilir ve dalga mı geçiyorsun / şaka mı yapıyorsun anlamındadır.
Let's keep in touch. İletişimde kalalım. Touch kelimesi dokunuş anlamındadır. Birebir çeviride 'dokunuşu saklayalım' gibi bir anlamla karşılaşıyoruz, kalıbın anlamı ise, aramızdaki iletişimi kaybetmeyelim, iletişimi sürdürelimdir.
No way! Olamaz! / İmkanı yok! Kalıp, hiçbir yolu yok, imkanı yok anlamını vermek amacı ile kullanılmaktadır.
I am speechless. Nutkum tutuldu. Söyleyecek sözüm yok, kelimelerin sonuna geldim gibi anlamları vermek amacı ile kullanılan bir kalıptır.
Bottoms up! Şerefe! Kadehler yukarı gibi bir anlama denk gelen ifade, 'şerefe' olarak çevrilmekte ve bu anlamda kullanılmaktadır.
If anything happens, give me a call! Eğer bir şey olursa, beni ara! Give me a call, beni ara anlamında kullanılan bir kalıptır.
Give me a break! Beni bir rahat bırak! Kalıbı birebir çevirmeye çalışırsanız elinizde son derece anlamsız bir cümle olacaktır. Kalıp olarak bana biraz izin ver, beni bir rahat bırak anlamlarında kullanılmaktadır.
More or less. Aşağı yukarı. Ya biraz daha fazlası, ya da biraz daha aşağısı, bir başka deyişle aşağı yukarı anlamında kullanılan bir kalıptır.
I cant take it anymore! Artık kaldıramıyorum / daha fazla dayanamıyorum! Yine kelimeleri tek tek çevirip bir anlam elde etmeye çalıştığınızda başarısız olacağınız bir kalıptır bu. Artık kaldıramıyorum, buna katlanamıyorum gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Mind your own business. Sen kendi işine bak. Mind kelimesi zihin kelimesine ek olarak bir de ilgilenmek anlamında kullanılmaktadır. Mind your own business kalıbı ise, sen kendi işinle ilgilen, kendi işine bak anlamlarında kullanılmaktadır.
It sounds good! Kulağa hoş geliyor! It sound good! kalıbı, fikir olarak beğenilen şeyler için kullanılabilir. Kulağa hoş geliyor gibi bir anlama sahiptir.
You are welcome. Rica ederim. Sıkça kullanılan bu kalıp ise rica ederim anlamında kullanılmaktadır. Genellikle thank you'ya karşılık olarak kullanılmaktadır.
We are safe and sound! Güvendeyiz. Genellikle karşı tarafı sakinleştirmek amacı ile kurulan cümle, güvende olunduğunu belirtmek amacı ile kullanılmaktadır.
Let me guess! Dur tahmin edeyim! Let me kalıbı bir çok yapı ile beraber kullanılabiliyor. Let me kalıbı temelde, izin ver anlamında kullanılmaktadır. Let me guess, izin ver tahmin edeyim, dur tahmin edeyim gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
You are nuts! Sen delisin! You are nuts! kalıbı, sen delirmişsin, çıldırmışsın gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Enough is enough! Yeter artık! Enough bildiğiniz üzere yeter anlamında kullanılan bir kelimedir. Enough is enough kalıbını birebir çevirdiğimizde yeter, yeterdir gibi bir anlamlar karşılaşıyoruz. Buradan çıkaracağımız anlam da yeter artık! gibi bir anlam oluyor.
I will do my best! Yapabileceğimin en iyisini yapacağım! Best bildiğiniz üzere en iyi anlamında kullanılan bir yapıdır. I will do my best, yapabileceğimin en iyisini yapacağım, elimden geleni yapacağım gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Long time no see! Görüşmeyeli uzun zaman oldu! Kalıp, uzun süredir tarafların uzun süredir birbiri ile görüşmediği durumlarda kullanılmaktadır. Uzun zaman oldu fakat görüşemedik anlamında kullanılmaktadır.
Don’t mention! Lafını bile etme! Mention, bahsetmek anlamında kullanılan bir sözcüktür. Do not mention ya da do not even mention yapıları, lafını dahi etme, söz etme bile gibi anlamlara karşılık gelmektedir.
Shame on you! Yazıklar olsun! Utan! Sık kullanılan kalıplardan bir diğeri de shame on you kalıbıdır. Utan, utanmalısın gibi anlamlara gelen kalıp genellikle sitem belirtme durumlarında kullanılmaktadır.
In other words... Başka bir deyişle… Kalıp, diğer kelimeler ile ifade etmek gerekirse, bir başka deyişle gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Do you need something else? Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Kalıp başka bir şeye ihtiyacın var mı? anlamında kullanılmaktadır.
Don’t get mad at me! Bana kızma! Get mad at someone kalıbı, birine sinirlenmek anlamında kullanılmaktadır. Cümlede de verilen anlam, bana sinirlenme / kızma'dır.
It was totally out of the blue. Tamamen beklenmedikti. Out of blue kalıbı, beklenmedik bir yerden / beklenmedik bir şekilde anlamında kullanılmaktadır. Cümlede de verilen anlam, tamamen beklenmedikti'dir.
Everything happened so fast / so slow. Her şey çok hızlı / çok yavaş oldu. Kalıp seçilen kelimeye bağlı olarak ya her şeyin çok hızlı geliştiğini, ya da her şeyin çok yavaş geliştiğini ifade etmek amacı ile kullanılmaktadır.
My hands are tied! Elim kolum bağlı! Kalıp, çaresiz kaldım, elimden bir şey gelmez gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
It is beyond me! Bu beni aşar! Bu kalıp da, elden bir şey gelmeyeceğini belirtmek amacı ile kullanılmaktadır. Benim boyumu aşar, beni aşar gibi anlamları vermek amacı ile kullanılabilir.
It is better than nothing! Hiç yoktan iyidir! Türkçede de sıkça kullandığımız bir kalıp, hiç yoktan iyidir. Motivasyon vermek amacı ile de kullanılabilen bir kalıptır.
Let’s hangout tonigh! Bu gece buluşalım. Hangout kalıbı, takılmak, birlikte vakit geçirmek anlamlarında kullanılan bir kalıptır.
Make yourself at home! Kendini evinde hisset! Yine kelime kelime çevrildiğinde yanlış bir anlam elde edilecek olan make yourself at home kalıbı, kendi evindeymişsin gibi rahat et anlamı vermek istendiğinde kullanılan bir kalıptır.
Do you know each other? Birbirinizi tanıyor musunuz? Each other birbiri anlamında kullanılmaktadır. Soru cümlesi içerisinde verilmek istenen anlam ise birbirinizi tanıyor musunuz'dur.
What is wrong with you? Senin sorunun nedir? Problemin nedir?, Sorun nedir? gibi anlamlarda kullanılan bir ifadedir. Genellikle öfke ifadesi olarak kullanılmaktadır.
Are you full? Doydun mu? Birebir çeviri de yine yanlış bir anlam ile karşı karşıya kalacağınız are you full? soru kalıbı, doydun mu? anlamında kullanılmaktadır. Full dolu anlamında kullanılan bir kelimedir.
It really takes time Bu gerçekten zaman alır. Takes time, zaman alır anlamında kullanılan bir kalıptır. Really, bildiğiniz üzere gerçekten, oldukça gibi anlamlarda kullanılıyor. Bu kalıpları birleştirdiğinizde ise karşımıza , gerçekten zaman alıyor anlamı veren bu cümle çıkıyor.
I dont mind! Umrumda değil! Mind, daha önce yukarıda da söz ettiğimiz gibi ilgilenmek, umursamak anlamlarına da gelmektedir. I do not mind kalıbı, umursamadığınız durumlar için kullanabileceğiniz, umrumda değil anlamı veren bir kalıptır.
I’ll be back soon. Yakın zamanda geri dönceğim. To be back, geri dönmek anlamına gelmektedir. Sıklıkla kullanılan kalıp, I will be back soon, yakın zamanda geri geleceğim / dönceğim anlamlarının ifadesinde kullanılmaktadır.
Keep your promise! Sözünü tut! Keep fiili, saklamak, tutmak gibi anlamlara gelmektedir. Türkçede de kullandığımız sözünü tutmak kalıbı, İngilizcede karşımıza keeping a promise, yani söz tutmak olarak çıkıyor.
Best wishes! En iyi dileklerimle! Genellikle mailleri bitirirken kullanılan bu kalıp, iyi dileklerin ifadesi amacı ile kullanılmaktadır. En iyi dileklerimle anlamında kullanılır.
If I were you… Eğer senin yerinde olsaydım… Genellikle öneri cümleleri bu kalıp ile başlamaktadır. If I were you kalıbı, eğer yerinde olsaydım anlamında kullanılmaktadır.
You are always on my mind! Her zaman aklımdasın Being on someone's mind kalıbı, birinin aklında olmak anlamına gelir. Bu cümlede kullanılan kalıp ile beraber, her zaman aklımdasın, hep aklımdasın anlamları verilmiştir.